Kòmanm ka mete minit sou kont mwen sou aplikasyon My Digicel la?