Kòman mwen ka rechaje kont mwen ak yon plan pòspeye oubyen ibrid ?