Faktirasyon pou sèvis entènèt la nan woming ak fason pou kontwole sa