Mwen gen yon zanmim ki jwenn yon espesyal e ke mwen pa jwenn tou. Poukisa?