Kòman kew ka verifye kont ou sou aplikasyon My Digicel la ?