Kijan pou afiche istorik tranzaksyon yo, acha ak rechaj