Si mwen pèdi telefòn mwen, ki jan mwen ka swiv li?