Kijan ou ka konnen si yon plan entènèt aktif sou telefòn ou?