Kisa ki APN (Entènèt Anviwònman), ak ki jan ou itilize li?