Kisa ki APN (Paramèt Entènèt), ak ki jan ou itilize li?