Kijan yo ka aktive, chanje epi verifye Nimewo Prefere a?