Kijan mwen peye pou sèvis entènèt la? Kijan mwen ka kontwole sa?