Kijan mwen peye pou sèvis entènèt la ? Kijan mwen ka kontwole sa?